#MKRUSDT  #Binance is moving #Sell $$$ draw it $$$!    #MKRUSDT  #Binance Se esta moviendo #Sell $$$ dibujalo $$$!    #MKRUSDT  #Binance taşınıyor #Sell $$$ çiz $$$!

👆 #MKRUSDT#bear and #bull #chilling sideways#friend the next few hours until I let him # rock him hard up to 4 days, what do you think of #2647.089 2633.652 2606.778 2808.333 2848.644 2902.392 2956.140 3009.888 2848.644? As usual, I did a little preparation to make the topic more Interesting to discuss. I’d love to hear your opinion in the comments! 📈You expect upward wave ❓📉You expect downward wave. I appreciate and read every opinion, very often I see interesting analysis in your comments 😍 #Forex #gold #btc #Bitcoin #news ‘CashBot.Club 👆 #tradingbot #Sniper SNIPE 2647.089 2633.652 2606.778 2808.333 2848.644 2902.392 2956.140 3009.888 2848.644 👆 #MKRUSDT# oso y toro # escalofriante #amigo las próximas horas hasta dejarlo # balancearlo duro hasta 4 días, ¿qué piensas de # 2647.089 2633.652 2606.778 2808.333 2848.644 2902.392 2956.140 3009.888 2848.644 ? Como de costumbre, hice un poco de preparación para que el tema fuera más interesante de discutir. ¡Me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios! 📈Esperas onda ascendente ❓📉Esperas onda descendente. Aprecio y leo cada opinión, muy a menudo veo análisis interesantes en sus comentarios 😍 #Forex #gold #btc #Bitcoin #news ‘CashBot.Club 👆 #tradingbot #Sniper SNIPE 2647.089 2633.652 2606.778 2808.333 2848.644 2902.392 2956.140 3009.888 2848.644 👆 #MKRUSDT #ayı ve boğa #ürpertici #arkadaş gelecek saatler onu #4 güne kadar zorlayacak #2647.089 2633.652 2606.778 2808.333 2848.644 2902.392 2956.140 3009.888 2848.644 hakkında ne düşünüyorsun? Her zamanki gibi konuyu tartışmak için daha ilginç hale getirmek için küçük bir hazırlık yaptım. Yorumlarda görüşlerinizi duymaktan mutlu olurum! 📈Yukarı dalga bekliyorsunuz ❓📉Aşağı dalga bekliyorsunuz. Her görüşü takdir ediyorum ve okuyorum, sizden gelen yorumlarda sıklıkla ilginç analizler görüyorum 😍 #Forex #gold #btc #Bitcoin #news ‘CashBot.Club 👆 #tradingbot #Sniper SNIPE 2647.089 2633.652 2606.778 2808.333 2848.644 2902.392 2956.140 3009.888 2848.644

Leave a comment